Vizyon

Vizyon

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ürün ve süreçler geliştirmek veya var olanları değiştirmek için biyolojik sistemleri, yaşayan organizmaları veya türevlerini kullanarak her türlü teknolojik uygulamayı mikrobiyoloji, hücre ve doku kültürü, moleküler biyoloji, biyokimya gibi biyolojik bilimlerin yanı sıra kimya mühendisliği, gıda mühendisliği, ziraat mühendisliği, biyoproses mühendisliği, biyoinformatik gibi farklı alanların bilgi ve yöntemleri ile bir araya getirerek yeni ürün ve yöntemler geliştirme ve ihracat ve ticaretini yapma noktasında mükemmeliyet merkezi konumda olmaktır.


sdsdBeyin damar yollarının sağlıklı, açık tutulması yaşamakta olduğumuz yüz yıl koşullarında giderek zorlaşmaktadır. Beyin damar duvarındaki sertleşmeler insan yaşamı ilerledikçe giderek artmakta ve kireçlenmelere neden olmakta ve bu değişimleri takiben damar yırtılmaları ya da tıkanmaları sıkça görülmeye başlamaktadır. Bu tür damar duvar değişimine neden olan etmenlerin başında o kişinin sahip olduğu genetik mirasının yanında ve daha da önemlisi beslenme ile alınan yağ türlerinin özellikle bedensel yapımıza uygun olmamasıdır. Doymuş yağ asitlerinin tüketimi her türlü kalp-damar, beyin-damar hastalıklarının başlangıç nedeni sayılmaktadır. Günlük yaşam düzeni içinde toplum olarak yiyeceklerimizde kişisel seçicilikle bu ürünleri kullanmamaya ya da tüketmemeyi tercih etmek yerine, bu tür yiyeceklerden yaygın olarak korunma yollarını bulmalıyız. Ayrıca her türlü gözden kaçmalara karşı da bunu dengeleyecek besinleri tercih etmeliyiz. Besin tüketiminin sağlıklı olabilmesi için kişisel tercihlerimiz yerine toplumsal çözümler bularak, bu şekilde hastalıklardan uzak yaşayabiliriz.

Sahip olduğu değerler ışığında, insan sağlığını ve bilimi her şeyin üzerinde gören etik anlayış içerisinde hareket eden İstanbul Biyoteknoloji bilgi üretim sürecinden, ürünün kullanıma sunulmasına kadar her dönemde bilimsel ve mesleki gerekleri yerine getirmektedir. Ulusal ve uluslararası kurallara titizlikle uyan İstanbul Biyoteknoloji, kalite yönetim sistemi dâhilinde çalışmalarını sürekli iç denetime tabi tutmaktadır.

İstanbul Biyoteknoloji firmasının amacı biyoteknoloji alanında yapılan projelerle yeni ürünler üretmek, bunların sadece araştırma geliştirme safhasında kalmayarak pazara sunulmasını sağlamaktır. Bu bağlamda şirketimiz, TÜBİTAK ve KOSGEB destekli çeşitli projeler yürütmektedir.

Son teknoloji ve süreç uygulamaları ile sektöre yeni hizmetler sunmak ve lider konumda olmak İstanbul Biyoteknoloji’nin hedefleri arasında yer almaktadır.

Vizyonu; herkes için uygun, doğru, erişilebilir, güvenilir sonuçlu ürünler üretmektir. İnnovasyon merkezi İstanbul Biyoteknoloji, her zaman yenilikçi olacak ve yenilikçi çözümler üretecek, en büyük değeri olan insana yatırım yapacak, genç ve istekli araştırmacıları bünyesine katarak her türlü imkânı seferber edecektir.